HR consultancy

  • Competentie management
  • Strategisch en geïntegreerd HR
  • Interim HR management

Via klare kijk naar glasheldere to-do's

Heeft u een tijdelijke opdracht? Of staat u voor de uitrol van een compleet project? Katena biedt strategisch HR-advies op maat. We vertrekken altijd vanuit de visie, waarden en doelen van uw organisatie. Samen met u formuleren we de HR-beleidslijnen die klaar zijn voor de toekomst. Onder meer via vragenlijsten, interviews, workshops en klankbordgroepen. Zo vertalen we de overkoepelende visie steeds naar concrete rollen en glasheldere to-do’s.

Groei op elk level

Eerst evalueren we de bestaande processen en instrumenten. Daarna stemmen we ze af op de vernieuwde visie. In de implementatie van de gekozen HR-strategie speelt elk individu, van arbeider tot manager, een rol. Daarom is coaching op alle niveaus cruciaal. Zo tekenen we samen met u een beleid uit met de gewenste impact op lange termijn. Talent aantrekken, ontwikkelen én behouden, staat daarbij volledig centraal. Hoe uw visie vertalen naar implementatie? Leg het voor aan onze consultants door hier contact op te nemen!