Organisatieontwikkeling & Change Consultancy

  • Management consultancy
  • Organisatiedesign
  • Organisatieontwikkeling
  • Change management
  • Fusiebegeleiding

Iedereen op één lijn

Vitale organisaties blijven in beweging. Ze vernieuwen. Ze verbeteren voortdurend. Ze spelen proactief in op snel veranderende en complexe situaties. Herstructureringen, fusies, splitsingen, overnames, promoties, nieuw management, ... Het is de realiteit van elke dag. Ze wijzigen de structuur van uw onderneming grondig. En op zo’n cruciaal moment is het een uitdaging om iedereen op één lijn te krijgen. Informeren is hierbij de eerste stap. Maar hoe gaat het verder?

Start to change

Katena is specialist op het vlak van ontwikkelings- en veranderingstrajecten. Wij adviseren en begeleiden uw organisatie bij de voorbereiding én implementatie. Daarvoor gaan we met de sleutelfiguren aan tafel zitten. En samen werken we aan een draaiboek op maat. Dit kan het formuleren of vernieuwen van een missie, visie of strategie zijn. Of het uitwerken, uitrollen, opvolgen en bijsturen van een aangepaste organisatiestructuur. Een goede, motiverende coaching van uw management en medewerkers vergroot zonder twijfel het draagvlak voor de verandering. Het doel? Een vlotte, gedragen implementatie én duurzame impact. Welke uitdagingen staan uw organisatie te wachten? Wij bekijken het graag met u.