Overzicht

HR impact, the best is yet to come?

13/12/2012

Op donderdag 22 november hield Katena haar eerste, warm onthaalde, klantendag voor een twaalftal klanten en contacten. Het thema van deze klantendag was “HR impact, the best is yet to come?: Organisaties en HR in beweging”.

Samen met onze klanten hebben we ons de vraag gesteld wat de impact is van de huidige turbulente context op organisatie en HR. Vanuit deze vraag werd geëxploreerd naar mogelijke antwoorden en oplossingen.

Het verloop van de klantendag werd professioneel gecapteerd in een visueel verslag. Om het visueel verslag te bekijken: klik hier

De begeleidende prezi presentatie vindt u hieronder:

Wat zijn de trends en onvoorspelbaarheden binnen onze context? Wat betekenen ze voor uw organisatie en HR? We hebben deze vragen belicht vanuit verschillende invalshoeken: onze politieke, culturele, socio-economische en demografische context en daarnaast ook klimaat, ecologie, transport en energie. Vanuit elke hoek worden we uitgedaagd door een context die zich kenmerkt door een stijgende Volatiliteit, Onvoorspelbaarheid, Complexiteit en Turbulentie (Samen VOCT).

Hoe als organisatie en HR omgaan met deze “VOCT” context? Bij het exploreren van deze vraag kwamen volgende eerste uitdagende conclusies bovendrijven: Het creëren van onderscheidend vermogen vanuit een krachtige, stabiele kerncompetentie lijkt onontbeerlijk. Het binnen de organisatie continue werken aan Duidelijkheid, Engagement, Competentie (cfr. het DEC-model) en wendbare medewerkers zowel een voorwaarde als een uitdaging. Om als organisatie gericht in beweging te blijven zullen leiders en HR vanuit een solide, u-nieke kern blijk moeten geven van een onverstoorbaar aanpassingsvermogen.

Meer detail vindt u terug in het visueel verslag en de Prezi presentatie.

Indien u graag meer informatie wenst over dit thema, stel gerust uw vraag aan onze consultants.