Overzicht

Vacature: Deskundige aankoop B1-B3 - Zorg Leuven

12/03/2019

Wie wordt je werkgever?

Zorg Leuven ambieert een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedere Leuvenaar, zowel binnen ouderenzorg, kinderopvang als de thuiszorg.
Om een goede dienstverlening te garanderen naar onze 3 zorgpijlers zoeken we een deskundige ter versterking van het aankoopteam. Meer info over onze organisatie vind je op onze website www.zorgleuven.be


Wat houdt je functie in?

Als deskundige Aankoop voer je opdrachten zowel voor werken, leveringen als voor diensten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor interne klanten. Je staat in voor het volledige projectbeheer van aankoopdossiers volgens de interne procedures, zorgt dat deze voldoen aan de wettelijke voorwaarden en communiceert vlot naar alle betrokkenen.
Daarnaast hebben we als Zorg Leuven ingetekend op de Green deal (https://www.lne.be/green-deals) circulaire economie en verbinden we ons zo om duurzaamheidsprincipes toe te passen in aanbestedingstrajecten.
Je maakt deel uit van een aankoopteam bestaande uit deskundige aankopers, een expert aankoper en collega’s die administratieve ondersteuning bieden. Je rapporteert aan de coördinator Aankoop en Logistiek.
Bekijk de functiekaart voor een uitgebreide omschrijving van de functie: zie bijlage 1


Welk profiel zoeken we?

Je weet een realistisch actieplan op te stellen en bent nauwgezet in de opvolging. Heb je reeds een inzicht in of kennis van overheidsopdrachten, dan is dit zeker een pluspunt. Maar bovenal heb je interesse in het opvolging van de relevante wetgeving, waarin we opleiding voorzien.
Aanwervingsvoorwaarden:
- Je beschikt over een bachelor-of graduaatdiploma of daarmee gelijkgesteld. Beschik je niet over dergelijk diploma maar heb je 3 jaar relevante ervaring als medewerker van een aankoopdienst of in een daarbij aansluitende financieel-economische functie.
- Je beschikt over een rijbewijs B, dat je bij indiensttreding kan voorleggen.
Ben je een laatstejaarsstudent of heb je een buitenlands diploma? zie bijlage 2


Wat bieden we je aan?

1. Loon en statuut
- Statutaire aanstelling met een inlooptijd van 6 maanden. Deeltijdse tewerkstelling kan besproken worden.
- Standplaats: Facilitaire Diensten, Geldenaaksebaan 430 in Heverlee.
- Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve voor 3 jaar, mogelijks verlengbaar. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.
- Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee, voor deze functie is er geen beperking van overname van relevante privéanciënniteit omdat commercieel medewerker een knelpuntberoep is (lijst VDAB 2018). De functie is ingeschaald op niveau B1-B3:
- Loon van minimum € +/- 2460,78 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
- Loon van minimum € +/- 2816,39 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit


2. Aanvullende voordelen
- Maaltijdcheques van € 8, met een eigen bijdrage van € 1,14
- Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
- Gunstige verlofregeling: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, 14 feestdagen en vrij op de maandag van Leuven Kermis
- Glijdende werkuren
- Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
- Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
- Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …


Bijkomende vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)?

- Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en slaagt voor een vergelijkende selectieproef.
- Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je tot en met 27 maart 2019. Je doet dit online via https://www.zorgleuven.be/vacatures


Laad volgende documenten op bij je sollicitatie:
- Nederlandstalige motivatiebrief (Tip: licht de eventueel gevraagde kennis en/of ervaring uitgebreid toe)
- Uitgebreid en overzichtelijk Nederlandstalig CV
- Kopie van het vereiste diploma (indien je niet aan de diplomavereisten maar wel aan de ervaringsvereisten voldoet, kopie van hoogstbehaalde diploma toevoegen). (zie pg.1 onder ‘Welk profiel zoeken we’)


Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de selectieprocedure.
Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

 

Selectieprogramma

Preselectieproef (29/3)
Bij meer dan 20 kandidaten wordt een preselectieproef afgenomen bestaande uit 3 redeneertesten. Je kan deze thuis invullen.
Deze proef is eliminerend. Je behaalt minstens 60% om door te gaan naar de volgende proef. Enkel de 20 best scorende geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende proef.


Jurygesprek met case op 3 april (reservedag bij meerdere kandidaten op 26/4)
Het mondeling gedeelte bestaat uit een interview met case. Hier gebeurt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele verwachtingen. De kandidaat bereidt de case schriftelijk voor, licht deze mondeling toe aan de jury, gevolgd door een bevraging. De kandidaten worden geïnterviewd door een jury die is samengesteld uit één extern deskundige actief in het werkveld, één interne deskundige en een consultant van een extern kantoor.
Voorafgaandelijk aan de mondelinge proef vullen de kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst online in. Deze informatie wordt adviserend gebruikt tijdens het interview met de jury.
De mondelinge proef is eliminerend. Voor de mondelinge proef behaal je ten minste 60% om te slagen. Alleen de 8 hoogstscorende geslaagde kandidaten gaan door naar de volgende proef.


Assessment (tijdstip af te spreken)
Het assessment bestaat uit een plannings-en organisatieoefening en een interview.
Het assessment is eliminerend. Je behaalt de beoordeling geschikt (30/50) of zeer geschikt (35/50) om te slagen.


Eindrangschikking
De mondelinge proef en assessment wegen even zwaar door. De eerst gerangschikte kandidaat is de hoogst scorende kandidaat op het totaal van de 2 proeven.

 

Contactgegevens & nuttige informatie

Wens je meer informatie over de selectieprocedure,de functie-inhoud of het online solliciteren, neem dan gerust contact op met de dienst Werving & Onthaal per telefoon 016 24 82 82.
- Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk medegedeeld worden aan de dienst Werving & Onthaal zodat de kandidaat kan bereikt worden.
- Een kandidaat moet zijn antwoord op een jobaanbod schriftelijk of via e-mail bekend maken binnen een termijn van 7 kalenderdagen, zo niet verliest hij zijn opname in de reserve.
- Kandidaten kunnen een aanbod voor een benoeming, een contract voor onbepaalde en bepaalde duur één keer gemotiveerd weigeren, zonder hun opname en hun plaats in de reserve te verliezen.
- Kandidaten kunnen op eigen schriftelijk verzoek uit de reserve worden geschrapt.
- Ook bij de effectieve indiensttreding moeten de kandidaten aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoen.